ir
(0)

شرایط توافق نامه برای استفاده از سایت

با عضویت در این سایت به عنوان کاربر،شما تمامی شرایط توافق نامه برای استفاده از سایت را پذیرا می شوید

با ثبت آگهی خود در سایت، تمامی مسئولیت برای محتوای آگهی به عهده شما می باشد. در صورت اینکه آگهی مشمول محتوای ناشایست باشد، سایت اجازه حذف  ویا انتشار ندادن آن  را دارد 

حقوق و تعهدات طرفین

تمامی مطالب و اطلاعات موجود درسایت، ازنظر حقوقی متعلق به این سایت می باشد. شما حق کپی،پخش،انتشار،ضبط وانتقال هیچ بخش وقسمتی از سایت  را ندارید.استفاده از اطلاعات موجود در سایت برای مقاصد تجاری  ممنوع می باشد

شماحق تکثیر، توزیع، انتشار، ذخیره الکترونیکی، انتقال و یا  بهره برداری برای منافع تجاری وغیره وهمچنین هرمطلب و اطلاعاتی که بر روی سایت ارسال  می شود را ندارید

با ثبت آگهی خود در سایت، تمامی مسئولیت برای محتوای آگهی به عهده شما می باشد, و شما دارای تمام حقوق لازم، مجوزها برای قراردادن تمامی اطلاعات را در آگهی را دارید ازجمله اختراعات، علائم تجاری، اسرار تجاری، کپی رایت وهمچنین رضایت کتبی از طرف  تمام افراد و شرکت های مشخص شده در آگهی برای استفاده از اطلاعاتی  مانند، جواز یا پروانه 

اگر شماره و جزئییات تماس شما غلط می باشد ویا با نام مستعار و با نام شخص دیگری از سایت استفاده می کنید،وبا این کار باعث ضرر و زیان به شخص ثالث شوید ، ما اجازه داریم شماره و جزئییات تماس شما به شخص ثالث،نماینده وی و یا به اشخاص حقوقی  ارائه دهیم

  • حق هر گونه اقداماتی که می تواند منجربه فشار نامتناسب بالا  در زیرساخت های سایت گردد را ندارید؛
  • حق استفاده از برنامه های خودکار برای دسترسی به سایت را ندارید 
  • حق ممانعت وپیشگیری از کار و فعالیت های در حال انجام در سایت و فعالیت ها وبرنامه های خودکار را ندارید
  • حق استفاده از اطلاعاتی که کاربر دیگری به شما  ارائه میدهد را برای اهداف شخصی ندارید بجز زمانی که با همان کاربر به طور مستقیم معامله ای را ترتیب می دهید
  • شما حق ندارید مستقیماً اقدامات مدیران  ومدیریت سایت را انتقاد کنید ویا  مورد بحث قراردهید. در صورت وجود گله وشکایت می توانید با ایمیل آن را بازگو وتشریح کنید
  • به جای کاربر دیگری که دارای نام مشابه ای است نامه نگاری نکنند وخود را آن کاربر معرفی نکنند  

این سایت  طبق توافق نامه موظف است  مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد ازجمله خدماتی که سایت باید ارائه دهد را تمام وکمال انجام دهد و شماره وجزئیات تماس کاربران را به شخص ثالث واگذار نکند،فقط در موارد خاص ودرمواردی که قانون تحمیل می کند اجازه  چنین چیزی امکان پذیر است

این سایت می تواند گاه گاهی  محدودیت هایی دراستفاده از خدمات اعمال نماید مثلاً اندازه و زمان پخش آگهی را کم کند.این سایت حق تغییر نحوه ارائه خدمات خود را بدون هشدارقبلی وبدون تحمیل هر گونه مسئولیتی دارا می باشد 

برای اینکه خدمات ارائه شده در سایت کیفیت خود را در حد عالی نگه دارد سایت می تواند تعداد آگهی ها وحوزه فعالیت کاربران را محدود نماید 

در سایت می تواند ورود کاربر ممنوع گردد در صورتی که کاربر موارد مورد توافق در توافق نامه را نقض کند.سایت می تواند درهر زمان صفحه کاربر را  حذف و غیر فعال کند وتمام آگهی ها را نیز حذف کند بدون هیچ اطلاع قبلی و به صلاحدید خود ، بدون اینکه در مورد آن کاربر و همچنین شخص ثالث مسئولیتی متحمل شود  

مدیریت سایت اجازه دارد در هر زمان کاربر را درمورد اطلاعات شخصی خود مورد سوال قرار دهد واز او مدرک شناسایی بطلبد.درصورتی که کاربر از این کار امتناع ورزد نشانگر دادن اطلاعات نادرست به سایت  می باشد و تخلف محسوب میگردد. اگر مدرک ارائه شده با اطلاعات شخصی  کاربر در زمان ثبت نام هم خوانی نداشته باشد،سایت می تواند بدون هشدار قبلی ورود کاربر را به سایت ممنوع کند 

کابر حق دارد گله وشکایت خود را نسبت به چگونگی فعالیت سایت توسط ایمیل بازگو وتشریح نماید.مدیریت سایت نیز پس از دریافت شکایت طی 3 روزکاری باید به آن رسیدگی کند

با استفاده از سایت شما متعهد می شوید

قوانین انتشار آگهی را  نقض نکنید

از انتشار وانتقال هرگونه اطلاعات نادرست، غیر قانونی،تهدید آمیز، توهین آمیز، ناپسند که قوانین حقوق بشر را لغو  ومنجر به انجام رفتارهای مجرمانه  وتشویش نظم عمومی می گردد خودداری نمایید

از انتشار وانتقال هرگونه اطلاعات که قوانین حقوق بشر را لغو،حریم خصوصی فرد را پایمال وحق نسخه برداری وچاپ،کپی رایت، علامت تجاری وحقوق مالکیت شخصی را نقض مکند را خودداری کنید.همچنین تکثیر و انتشار هرگونه اطلاعات  بدون موافقت قبلی ازمالک قانونی آن ممنوع می باشد

از ارسال یا انتقال هر گونه پیشنهاد که حاوی اطلاعات غیر قانونی درباره فعالیت،خدمات ،محصولات وکالای ارائه شده در سایت ممانعت ورزید.این شامل طرح های اهرام مالی، مواد مخدر، مواد شیمیایی خطرناک، سلاح و کالا به سرقت رفته می شود

از انتقال و یا ارسال هر گونه ویروس و یا هر عنصری که حاوی مواد مخرب است خودداری نمایید   

آپلود فایل های کاربران دیگر ممنوع می باشد حتی با فرض وباور آن که انتشارمحتوای فایل مشروع است

محدودیت مسئولیت

با استفاده از خدمات سایت  کاربرتوافق خود را اعلام می نماید که او با اراده شخصی وبا مسئولیت خود از سایت و خدمات ارائه شده از طرف سایت استفاده می نماید. در سایت ثبت نام می شود وتمامی ریسک هایی که مستقیماً به آگهی های انتشار داده خود بستگی دارد وازآن ناشی می شود را پذیرا است.سایت، از جمله مدیریت، کارکنان وعوامل آن هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتوای آگهی ها،ازدست رفتن و آسیب دیدن آنها،ضرر و زیان وارده در زمان معاملات ،که در نتیجه استفاده از آگهی های  ثبت شده و موجود در سایت ممکن است به وجود آید را، پذیرا نیستند

سایت طرف قرارداد به حساب نمی آید وهیچ معامله ای را بین طرفین قرارداد،کاربران وافراد ثالث، سازماندهی نمی کند. سایت یک پلت فرم ارتباطی خرید وفروش به شمار می آید که امکان خرید و فروش کالاها،محصولات و خدمات را به طور قانونی و مجاز را در هر زمان، از هر مکان وبه هر قیمت را برای کاربران فراهم می سازدArajark.am

 سایت نمی تواند صحت محتوای آگهی های ثبت شده در سایت خود را تضمین و کنترل نماید و هیچ مسئولیتی در قبال ضرر وزیان وارده در زمان معامله را پذیرا نمی باشدArajark.am

سایت در قبال رفتار کاربران و محصولات،کالاها وخدمات ارائه شده از سوی کاربران،هیچ گونه مسئولیتی ندارد وهر گونه اختلافات و درگیری بین کاربران باید توسط  خود کاربران، بدون دخالت عوامل و مدیریت سایت، حل و فصل شود Arajark.am 

کیفیت، ایمنی، قانونی بودن و انطباق کالا و یا خدمات با محتوای درج شده در خود آگهی وهمچنین توانایی کاربر برای فروش و یا خرید محصول / خدمات خارج از کنترل سایت هستند

کاربر نباید فرض کند که خرید و فروش، معامله هر نوع کالا یا خدمات ارائه شده معتبر،مشروع و قانونی است صرفا بر اساس این واقعیت که در سایت مذکور قراردارد. سایت نسبت به چگونگی اتمام معامله هیچ مسئولیتی را پذیرا نمی باشد و خود کاربر مسئول کامل اعمال خود می باشد

اطلاعات ارائه شده در این سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی باید مورد استفاده گیرد. سایت هیچ مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ارائه شده توسط کاربران را پذیرا نمی باشد. ما همچنین هیچ مسئولیتی در قبال آن قسمت از محتوای اطلاعات ارائه شده نیستیم که  صحت آن ها تائید نشده است

 سایت تحت هیچ شرایطی  مسئولیتی در قبال انتشار،ارسال وانتقال هرگونه اطلاعات نادرست، غیر قانونی،تهدید آمیز، توهین آمیز، ناپسند که قوانین حقوق بشر را لغو  ومنجر به انجام رفتارهای مجرمانه  وتشویش نظم عمومی می گردد را پذیرا نیستیم 

سایت تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال خسارت مادی  وارده به کاربر وهمچنین برای داده های از دست رفته  کاربران بر اثر نقض فنی ایجاد شده در سایت  متحمل نمی شود. آگهی ها واطلاعات ثبت شده در سایت باید به طور مداوم به روز شوند و در هر زمان ممکن است منقضی ومنسوخ شوند.دراین سایت ممکن است اشتباهات فنی یا خطاهای تایپی وجود داشته باشد.ما مسئول به روز رسانی اطلاعات ذخیره شده نیستیم. وبرای به روز رسانی ناموفق نیز پاسخگو نیستیم

سایت شامل لینک ها و اشاره گرها به سایت های اینترنتی دیگر نیز می باشد که توسط اشخاص ثالث ارائه شده است.سایت های مرتبط مذکورغیر قابل کنترل می باشند و ما مسئول  صحت،مشروع و قانونی ومتناسب بودن محتوای لینک و سایت های مرتبط مذکور نیستیم.لینک های ارائه شده فقط به خاطر راحتی کاربران  در سایت قرار گرفته است وآن به این معنی نیست که محتوای آن ها  توسط سایت ما مورد تائید قرار گرفته اند. سایت ما مسئول حفظ حقوق تکثیر وانتشار(کپی رایت) لینک و سایت های مرتبط مذکور نیستیم

سایت ما عدم وجود نقص یا خطا  وهمچنین اصلاح خطا ها ونقوض را در طول فعالیت سایت را  تضمین نمی کند. همچنین ما نمی توانیم  نبود ویروس ها وعناصرمخربی که  با دنلود از سایت واز طریق پست الکترونیکی انتشار می یابند را  تضمین کنیم. شما مسئول آپلود درست داده ها و حفظ ابزار در سایت برای بازسازی  اطلاعات از دست رفته هستید   

مدت قرارداد


این موافقتنامه از زمان ثبت نام کاربر ویا  استفاده کاربر از خدمات سایت آغار و تا زمان نامحدود معتبر است

کاربر حق دارد  در هر زمان، به طور یک جانبه و  بدون هشدار قبلی و تذکر  وتوضیحی به عوامل و مدیریت سایت، توافقنامه را فسخ کند 

اگر کاربر شرایط و قوانین موجود در توافقنامه در مورد ثبت نام و اتشار آگهی در سایت را قبول ننارد، او موظف است از خدمات ارائه شده در سایت  استفاده نکند و آن را باید متوقف کند. اگر کاربری از خدمات ارائه شده در سایت استفاده میکند،بدان معناست که کاربرشرایط این توافقنامه  را می پذیرد

طراحی سایت شرکت مستر وب با مسئولیت محدود © 2017-2024

شماره تلفن ها

+374 60 500 100
Arajark.am